Ota yhteyttä Maksuton arvio

Maalämmön

toimintaperiaate

1. Lämmönkeruuneste*pumpuntoiminta
Lämmönkeruuneste kiertää keruuputkistossa ja kerää lämpöenergiaa joko kalliosta, maaperästä, ilmasta tai vedestä.

2. Lämmönvaihdin (höyrystin)
Lämmönvaihtimessa haalea lämmönkeruuneste kohtaa lämpöpumpun jääkylmän kylmäaineen**, joka höyrystyy lämpötilan noustessa muutaman asteen.

3. Kompressori
Tämän jälkeen kompressori puristaa höyrystyneen kaasun korkeaan paineeseen, jolloin se lämpenee.

4. Lämmönvaihdin (lauhdutin)
Näin syntynyt lämpö johdetaan lämmönvaihtimen kautta talon lämmitysjärjestelmään, jolloin lämpötila laskee ja kylmäaine muuttuu jälleen nesteeksi.

5. Paisuntaventtiili
Kylmäaineen kierto jatkuu kohti paisuntaventtiiliä, jossa sen paine laskee ja kylmäaine muuttuu jälleen jääkylmäksi. Tästä prosessi alkaa uudelleen, kun jääkylmä kylmäaine kohtaa haalean lämmönkeruu-nesteen.

* Lämmönkeruuneste on etanolin tai etyleeni-glykolin ja veden sekoitus, joka ei jäädy.
** Tänä päivänä käytettävät kylmäaineet ovat ympäristöystävällisiä hiilivetyjä tai hiilidioksidia. Aikaisemmin käytettiin freoneja.

 

 

 

Pirkan Maalämpö

Testaa, mikä lämmitysmuoto sopii juuri sinulle.

Siirry testiin